Go Back   oOple.com Forums > Waggy999

Conversation Between Waggy999 and aventadoroop
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventadoroop
  24-07-2016
  aventadoroop
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ kế toán nha trang thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán nên giúp anh trai này, người ta đang cần tiền cứu người.

  - Hai trăm ngàn mà thôi, tất nhiên tôi có.

  Hạ Thiên lười biếng nói:

  - Đáng tiếc là tôi sẽ không ngu như vậy, hai trăm ngàn bỏ ra mua một cái chén vứt đi sao?

  - Tiên sinh, anh cũng thấy rồi đấy, vừa rồi có người t́nh nguyện bỏ ra ba trăm ngàn nhưng không mang theo tiền, bây giờ cậu mua nó, chưa đến nửa giờ sau sẽ thu lời một trăm ngàn, tiền kiếm được quá dễ dàng.

  Người đàn ông này bắt đầu làm thuyết khách cho người đàn ông trung niên kia.

  - Một đám lừa đảo, thật sự quá đáng ghét, mặc kệ các người.

  Hạ Thiên không có hứ

All times are GMT. The time now is 11:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
oOple.com